"De weerelt is een speeltoneel; elck speelt zyn rol en krijght zyn deel."

Joost van den Vondel