"De weerelt is een speeltoneel; elck speelt zyn rol en krijght zyn deel."

Joost van den Vondel

Reserveren

Kies hieronder de productie waar u voor wilt reserveren.

Knecht van twee meesters

’t Speeltoneel 1 speelt Knecht van twee meesters op 21 en 22 juni

Reserveer nu »