"De weerelt is een speeltoneel; elck speelt zyn rol en krijght zyn deel."

Joost van den Vondel

't Speeltoneel 1

't Speeltoneel I V(vrijdag) (volwassenen/iedereen boven 18 jaar), repeteert op de vrijdagavond van 20:15-22:30 uur.

Groep 1 2019

't Speeltoneel I kan misschien het best vergeleken worden met een eindexamenjaar: in deze groep komt zo'n beetje alles terug wat er in de groepen V t/m II aan de orde is gekomen en op sommige zaken wordt dieper ingegaan. Zo staat het "zo divers mogelijke stromingen spelen" vrij centraal in 't Speeltoneel I. Dat komt tot uitdrukking in de keuze voor de producties van de groep, maar ook in het deel van de repetities dat wordt besteed aan algemene oefeningen.

Regisseur

Tim Lafeber

De kracht van ’t Speeltoneel vergelijkt Tim Lafeber graag met het voetbal: aandacht voor techniek, focus op spelersontwikkeling en de constante aanwezigheid van een bruisende voetbalkantine. Een levendig verenigingsgevoel en de ontwikkeling van het makerschap van speler en regisseur gaan daarbij hand in hand. Desalniettemin benadert hij elk productieweekend als het spelen van een Champions Leauge finale.

Zijn lesprogramma’s richten zich op de bewustwording en groei van de instrumenten die een speler altijd bij zich draagt: taal, lichaam en verbeeldingskracht. Naast regisseren en lesgeven is Tim bestuurslide van de vereniging. Daarnaast zet hij zich in voor de culturele verbreding door Speeltonelers mee naar het theater te nemen en over cultuur te schrijven in het verenigingsblad De Rabarber. 

Tim Lafeber studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en is werkzaam voor Het Nationale Theater in Den Haag. Zijn interesses liggen bij dramaturgie, kunsteducatie en theatergeschiedenis. Hij maakt sinds 2006 deel uit van de vereniging en startte in 2013 met regisseren. Hij heeft voorstellingen gemaakt met jongeren en volwassenen. In 2020 is Tim benoemd tot productiecoördinator van ’t Speeltoneel.