"De weerelt is een speeltoneel; elck speelt zyn rol en krijght zyn deel."

Joost van den Vondel

't Speeltoneel 1

't Speeltoneel I V(vrijdag) (volwassenen/iedereen boven 18 jaar), repeteert op de vrijdagavond van 20:15-22:30 uur.

Groep 1 2019

't Speeltoneel I kan misschien het best vergeleken worden met een eindexamenjaar: in deze groep komt zo'n beetje alles terug wat er in de groepen V t/m II aan de orde is gekomen en op sommige zaken wordt dieper ingegaan. Zo staat het "zo divers mogelijke stromingen spelen" vrij centraal in 't Speeltoneel I. Dat komt tot uitdrukking in de keuze voor de producties van de groep, maar ook in het deel van de repetities dat wordt besteed aan algemene oefeningen.

 Regisseurs

Arthur Simonetti

Arthur Simonetti 400x400

Annie Lafeber

Annie