"De weerelt is een speeltoneel; elck speelt zyn rol en krijght zyn deel."

Joost van den Vondel

't Speeltoneel 1W(oensdag)

 't Speeltoneel 1W(oensdag) (volwassenen/iedereen boven 18 jaar), is momenteel samen met de vrijdag Groep 1