"De weerelt is een speeltoneel; elck speelt zyn rol en krijght zyn deel."

Joost van den Vondel

't Speeltoneel 4


't Speeltoneel 4 (oudste kinderen), repeteert op de vrijdagmiddag van 18:00 - 20:15 uur.

Concentratie is de basis voor goed toneelspel, maar het wordt kinderen in deze tijd erg moeilijk gemaakt om te leren concentreren. Er is zoveel te doen/zien/ontdekken, dat maar weinigen zich echt op een ding kunnen focussen. Om dat te leren, bestaat het algemeen deel van de repetities van 't Speeltoneel 4 (maar ook 't Speeltoneel 5) voor een groot deel uit oefeningen die gericht zijn op het leren concentreren.

Groep 4 roodkapje

  

Regisseurs

Iris Delpeut

Iris

Jamie Ng

Jamie