"De weerelt is een speeltoneel; elck speelt zyn rol en krijght zyn deel."

Joost van den Vondel

't Speeltoneel 4

't Speeltoneel 4 (oudste kinderen), repeteert op de vrijdagmiddag van 18:00 - 20:00 uur.

 Concentratie is de basis voor goed toneelspel, maar het wordt kinderen in deze tijd erg moeilijk gemaakt om te leren concentreren. Er is zoveel te doen/zien/ontdekken, dat maar weinigen zich echt op een ding kunnen focussen. Om dat te leren, bestaat het algemeen deel van de repetities van 't Speeltoneel 4 (maar ook 't Speeltoneel 5) voor een groot deel uit oefeningen die gericht zijn op het leren concentreren.

  
 Groep 4 2019 2

Regisseurs

Daniel Arendsen

Op het moment dat Daniel als jong kind op 't Speeltoneel kwam vond hij meteen zijn plek. Hij heeft er al een hoop producties op zijn naam staan, en heeft verder aan verschillende musicals meegewerkt zoals "Oliver Twist" en "Les Miserables", buiten de vereniging.
Nadat hij de andere kant van het toneelspelen leerde kennen is dit zijn nieuwe focus geworden. Meerdere producties van groep 5 zijn al mede door hem geregisseerd, en daardoor heeft hij de kneepjes van het vak geleerd.
Als jonge, enthousiaste regisseer leert hij de leden van de jongste groep van de vereniging de beginselen van toneel aan: emoties, improvisatie en creativiteit zijn bijvoorbeeld onderwerpen die aan bod komen. Hierbij vindt hij het belangrijk dat iedereen zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen, op een manier die uitdagend is, en altijd leuk.
Iris

  

Jamie

Jamie Ng

Jamie is al lange tijd spelend lid  bij 't Speeltoneel, na in meerdere producties te hebben gespeeld leek het haar dan ook een logische vervolgstap om zich te gaan richten op regie. De productie “Macbeth” juni’17 was voor Jamie een bijzondere, ze kreeg de uitdaging om in haar rol met vaste tekst toch een eigen personage neer te zetten. Dit wil Jamie dan ook graag aan haar spelers meegeven, tekst maakt niet alleen je personage ook juist stilspel en het gebruik van mimiek is onwijs belangrijk.